Program Impak Pendidikan

KEMAHIRAN TEKNIKAL (SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA)
TAHAP 2 TAHAP 3

> PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK

> OPERASI SERVIS MAKANAN & MINUMAN

PERNIAGAAN DIGITAL (FUTURE WORKER PROGRAM)
TAHAP 1 TAHAP 2

> MINDA DIGITAL

> KELAS KOMPUTER

> MULTIMEDIA

> MIKROBIT & PENGATURCARAAN

IOT

> ENGLISH (PENIAGAAN DIGITAL)

> PROGRAM IMPAK CAPSTONE

> PENCIPTA APLIKASI MIT

> PEMASARAN DIGITAL

> ASAS MEREKA LAMAN SESAWANG

> PLATFOM ATAS TALIAN &

PENCARIAN DANA

> ENGLISH (PERNIAGAAN DIGITAL)

> PROGRAM IMPAK CAPSTONE

Syarat kelayakan

  1. Belia/ Masyarakat Orang Asal warganegara Malaysia
  2. Pendapatan seisi rumah di bawah RM5,000 (B40)
  3. Berumur 16-35 tahun
  4. Boleh membaca, mengira, dan menulis dalam Bahasa Malaysia/ English